Tájékozató

Tudnivalók, tennivalók a haláleset bekövetkezésekor

Leírásunk tájékoztató jellegű. Elofordulhat, hogy településenként eltérés lehetséges, ezért kérjük, hogy a pontos információ érdekében érdeklődjön irodánkban személyesen, vagy telefonon!

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halottvizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Községégben célszerű a halottszállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját ( hamvasztás, temetés ) az orvossal tudatni kell.

Községekben a halottvizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.

Kórházi elhalálozás esetén a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van.

A halottvizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.

Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk. Rendőrségi eseteknél ( baleset, öngyilkosság ) a halottvizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.

A temetés engedélyezéséhez szükséges iratokról

 • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
 • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
 • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám.
 • 2002. január 1-e után kiállított gépjármu vezetoi engedély és érvényes útlevél.
 • Meglévo sírhely, urnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.

További szolgáltatásaink

 • díjtalan tanácsadás felvilágosítás
 • ügyintézés a kórházban  és a kórbonctanon
 • anyakönyveztetés abban az esetben ha az iratok rendelkezésre állnak
 • koszorúk biztosítása díjtalan kiszállítással
 • halott szállítás, öltöztetés,kellékforgalmazás ravatalozás, dekorálás, sirgondozás biztosítása
 • polgári búcsúztatás és gépzene szolgáltatás biztosítása
 • fúvós vagy vonós zenekar felkérése
 • egyházi szertartás intézésében szükséges közremuködés
 • hamvasztás és hamvak szállítása
 • Iratok  beszerzése